305466013413818

INTERNETA VEIKALA LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Šie noteikumi attiecas uz visiem pirkumiem (preču un pakalpojumu), kas izdarīti vietnē www.ozolini.lv Pirms preces vai pakalpojumu pasūtīšanas, lūgums izlasīt noteikumus.

LIETOTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

Lietotājs ir atbildīgs par savu datu aizsardzību un konfidencialitāti.

Lietotāja rekvizītus drīkst izmantot tikai konkrētais lietotājs (fiziska vai juridiska persona), kuram tie piešķirti.

Lietotājs nedrīkst veikt darbības, kas būtu vērstas pret sistēmas drošību.

Lietotājam ir tiesības atteikties no pasūtījuma jebkurā tā stadijā, arī 14 dienu laikā pēc preces saņemšanas – to paredz distances tirdzniecību regulējošas likuma normas. Preci iespējams atgriezt un saņemt atmaksu gadījumos, ja konstatētas nepilnības, kā piemēram, sūtīšanas procesā preces iepakojums ir bojāts, prece ir bojāta vai neatbilst aprakstam. Par visiem gadījumiem, jāvēršas ar pieprasījumu uz e-pastu: [email protected] . Preci iespējams atgriezt, ja tā nav lietota.

Lietotājam ir tiesības izvēlēties sev visērtāko maksāšanas veidu.

Lietotājam ir tiesības izvēlēties sev ērtāko piegādes veidu, kas fiziskai precei ir maksas pakalpojums, savukārt digitālai precei - bezmaksas.

Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu, vai par patērētāja tiesībām un pienākumiem, lasāma Patērētāju tiesību aizsardzības likumā.

Veicot pasūtījumu lietotājs piekrīt, ka iesniegto datu apstrādi veic ZS Ozoliņi Zaubes pagasts darbinieks, saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzības likumu.

PĀRDEVĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

Pārdevējs, ZS Ozoliņi Zaubes pagasts, apņemas saskaņā ar produktu un pakalpojumu aprakstu nodrošināt preces saņemšanu paredzētajā laikā un apjomā.

Pārdevējs apņemas izsūtīt preci ne vēāk kā 3-5 dienu laikā pēc iegādes brīža. Piegāde notiek saskaņā ar izvēlēto piegādes pakalpojumu sniedzēju grafikiem.

Izmantojot interneta veikalu, Jūs apliecināt, ka šie noteikumi ir saprotami un apņematies tos ievērot un regulāri sekot to izmaiņām.